POWIEDZ STOP
  • rozmywaniu odpowiedzialności za zanieczyszczanie żywności,
  • powszechnej alergizacji społeczeństwa,
  • dyskryminacji alergików,
  • rakotwórczym i toksycznym produktom.

KAMPANIA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

 

„Jemy, aby żyć, nie żyjemy aby jeść”

                                                                     Sokrates

CZY WIEMY CO JEMY?

Produkcja i obrót żywności to obecnie potężna dziedzina gospodarki, której funkcjonowanie na skalę krajową i międzynarodową warunkują skodyfikowane przepisy prawne.

Czytaj dalej…

DODATKI I ZANIECZYSZCZENIA

Bezpieczna żywność nie szkodzi ani zdrowiu, ani życiu konsumenta. Nie zawiera fizycznych, chemicznych czy biologicznych zanieczyszczeń powyżej ustalonego poziomu tolerancji zagwarantowanego przez odpowiednie przepisy prawne.

Czytaj dalej…

PRODUKT NIEBEZPIECZNY

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności jasno określa…

Czytaj dalej…

„Każda substancja, w tym także składnik odżywczy, może być dobrodziejstwem lub trucizną, przesądza o tym pobrana dawka i osobnicze cechy organizmu.”

                                                                     Paracelsus

NIEPOŻĄDANE REAKCJE NA POKARM

Bezpieczeństwo produktów przeznaczonych do spożycia jest warunkowane przez jego końcowy skład tj. składniki odżywcze, dodatki do żywności i zanieczyszczenia.

Czytaj dalej…

NIETOLERANCJA I ALERGIA

Istnieje taka grupa konsumentów, dla której nawet minimalna zawartość niepożądanej substancji wywołuje reakcje zagrażające zdrowiu lub nawet życiu.

Czytaj dalej…

ZNAKOWANIE ALERGENÓW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza obowiązek znakowania na etykietach produktów 14 alergennych składników.

Czytaj dalej…

„Jesteśmy tym, co jemy”

                                                  Platon

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja im. Martynki Młyńskiej

54-206 Wrocław

ul. Legnicka 65

KONTO DO WPŁAT:

93 9575 1014 0000 2384 2000 0010

 

ARTYSTKI CHCĄ RZETELNEGO OZNAKOWANIA  ETYKIET!