NIE
BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

 

Produkcja i obrót żywności

         Produkcja i obrót żywności to obecnie potężna dziedzina gospodarki, której funkcjonowanie na skalę krajową i międzynarodową warunkują skodyfikowane przepisy prawne. Określają one co jest żywnością a co nią nie jest, definiują podstawowe jej rodzaje, ustalają sposoby i warunki jej wytwarzania oraz obrotu, precyzują wymagania jakościowe a przede wszystkim służą (powinny służyć) zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Poprzez intensyfikację produkcji rolniczej (zastosowanie nawozów sztucznych, GMO, fermowy chów zwierząt z użyciem chemicznych dodatków do pasz) w wielu krajach rozwiniętych pojawił się problem nadprodukcji żywności a co za tym idzie problem jej sprzedaży. W konsekwencji sięgnięto po marketingowe instrumenty służące maksymalizacji zysków, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Spowodowało to obniżenie jakości produktów a nawet zafałszowywanie opisu składu tych produktów, aż do naruszenia granic ich bezpieczeństwa.

Zagrożenia związane z żywnością

Zagrożenia związane z żywnością najczęściej utożsamia się z zatruciami spowodowanymi przez metabolity. W hierarchii zagrożeń, konsumenci, politycy czy przedstawiciele mediów  stawiają je na wyższym szczeblu od zagrożeń wynikających z dodatków czy zanieczyszczeń trafiających do żywności. Instytucje państwowe oraz organizacje ponadnarodowe stanęły przed wyzwaniem znalezienia i wdrożenia rozwiązań, których zadaniem jest zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa żywności. Powinno się ono odbywać na różnych szczeblach produkcji i obrotu handlowego, systemów zarządzania i kontroli.  Czy obecne systemy zapewniają konsumentom ochronę zdrowia i życia? Czy chronią konsumentów przed coraz bardziej realnym zjawiskiem bioterroryzmu? Duży udział w odpowiedzi na te pytania mają wytyczne prawa żywnościowego, respektowanie jego zapisów oraz konsekwencje braku odpowiedzi ze strony odpowiednich instytucji na interpretacyjne nadużycia.

Prawo do bezpiecznej żywności

Producenci zdają się nie zauważać, że łamią konstytucyjne prawo nieograniczonego dostępu do bezpiecznej żywności wszystkich obywateli. Problem nadwrażliwości na pokarm za 10 lat będzie dotyczyć 50% Europejczyków. Postępująca w tempie pandemii alergizacja społeczeństwa jednoznacznie wskazuje, że problem nie leży po stronie człowieka reagującego nadwrażliwością na pokarm – problem tkwi w żywności. Szukając przyczyn tego zjawiska warto przyjrzeć się temu co stanowi podstawę zdrowego odżywiania i podstawę każdej diety – bezpieczeństwu żywności.

 

 

Na podstawie żródeł:
1. J. Gawęcki, W. Roszkowski, „Żywienie człowieka a zdrowie publiczne”. Tom 3, PWN 2009
2. www.eaaci.org