O NAS
 

 

FUNDACJA IM. MARTYNKI MŁYŃSKIEJ

54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65

KRS: 0000685933   REGON: 367759870

KONTO: 93 9575 1014 0000 2384 2000 0010

 

KAMPANIA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ jest projektem informacyjno – edukacyjnym zainicjowanym przez nas – Małgorzatę i Artura Młyńskich – w 2014 r. Obecnie kampanię koordynuje Fundacja im. Martynki Młyńskiej. Powołaliśmy ją do życia wiosną 2017 r., nadając formalny kształt naszej działalności.

Celami fundacji są: 

 1. Niesienie pomocy dzieciom wrażliwym na pokarm, z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi i zaburzeniami dietozależnymi oraz ich rodzinom.
 2. Zmiana ustawodawstwa i przepisów prawa żywnościowego z chroniących w praktyce producentów, na chroniące w praktyce konsumentów.
 3. Zwiększanie dostępności do bezpiecznej żywności dla osób z nadwrażliwością pokarmową.
 4. Zwiększanie dostępności do rzetelnej edukacji żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego.
 5. Działanie przeciw wykluczeniu społecznemu osób z alergią pokarmową.
 6. Reprezentowanie interesu osób z nadwrażliwością pokarmową jako grupy społecznej na forum publicznym.
 7. Działanie na rzecz ochrony zdrowia.
 8. Zwalczanie dyskryminacji osób z alergią pokarmową.
 9. Zwiększanie i upowszechnianie dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej.
 10. Propagowanie naturalnych metod wspomagania zdrowia.
 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z nadwrażliwością pokarmową.
 12. Profilaktyka alergii i chorób dietozależnych.

Statut Fundacji im. Martynki Młyńskiej