PRODUKT NIEBEZPIECZNY

 

Produkt spożywczy niebezpieczny dla zdrowia.

        Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności jasno określa, że produkt spożywczy niebezpieczny dla zdrowia i/lub nienadający się do spożycia nie może być wprowadzony do obrotu. Aby sprawdzić, czy dany produkt spożywczy jest niebezpieczny, bierze się pod uwagę:

  • normalne warunki użytkowania,
  • informacje dostarczane konsumentowi,
  • prawdopodobny natychmiastowy lub odroczony wpływ na zdrowie,
  • skumulowane skutki toksyczności,
  • szczególną wrażliwość zdrowotną określonej kategorii konsumentów.

 Jeżeli niebezpieczny artykuł spożywczy stanowi część partii, transzy lub dostawy, należy założyć, że całość żywności w tej partii jest również niebezpieczna.

Żródło: www.efsa.europa.eu